• : Nữ
  • : TP Hồ Chí Minh
  • : vuongminhnguyet
  • : nguyetvuongminh
 • Cấp độ: 24
  34 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 49% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Trung học phổ thông)

I'm a nurse who is working in the Nursing Department in The University Medical Center.