• : Nữ
  • : TP Hồ Chí Minh
  • : vuongminhnguyet
  • : nguyetvuongminh
 • Cấp độ: 18
  37 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 5% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Trung học cơ sở)

I'm a nurse who is working in the Nursing Department in The University Medical Center.