• : Nam
  • : Thái Bình
  • : vuanhduc
  • : Chưa có
 • Cấp độ: 27
  58 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 31% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Trung cấp)