• : Nữ
  • : TP Hồ Chí Minh
  • : votrang
  • : Chưa có
 • Cấp độ: 17
  31 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 11% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Trung học cơ sở)