• Cấp độ: 26
    13 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
    (Bạn này đã hoàn thành 83% của cấp độ hiện tại )
  • Huy hiệu:
    (Trung cấp)

Tươi tắn, xinh xắn