• : Nữ
  • : Đà Nẵng
  • : tranggvn
  • : Scarlett
 • Cấp độ: 13
  10 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 52% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Tiểu học)