• : Nữ
  • : TP Hồ Chí Minh
  • : tothidieuthao
  • : Chưa có
 • Cấp độ: 44
  173 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 21% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Cử nhân)