• : Nam
  • : TP Hồ Chí Minh
  • : torro
  • : Torro
 • Cấp độ: 27
  63 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 25% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Trung cấp)