• : Nữ
  • : TP Hồ Chí Minh
  • : thuytrangx1k
  • : Sabrina
 • Cấp độ: 31
  75 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 31% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Cao đẳng)

Thích học tiếng Anh!