• : Nữ
  • : TP Hồ Chí Minh
  • : thuybui
  • : Thira
 • Cấp độ: 38
  1 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 99% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Đại học)