• : Nam
  • : TP Hồ Chí Minh
  • : tannhat
  • : Chưa có
 • Cấp độ: 53
  48 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 85% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Tiến sĩ)