• : Nữ
  • : TP Hồ Chí Minh
  • : ppvy
  • : Chưa có
 • Cấp độ: 52
  196 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 35% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Tiến sĩ)