• : Nữ
  • : Hà Nội
  • : phuongjzg
  • : Chưa có
 • Cấp độ: 16
  25 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 19% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Trung học cơ sở)