• : Nam
  • : An Giang
  • : phantruongngocan
  • : Chưa có
 • Cấp độ: 28
  46 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 49% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Trung cấp)

Now I am a second-years student. My hoppies are swimming, traveling everywhere in the world.