• : Nữ
  • : Chưa có thông tin
  • : phamkimngoc
  • : Chưa có
 • Cấp độ: 13
  21 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 0% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Tiểu học)