• : Nam
  • : Bình Định
  • : nguyentranminhchien
  • : Chưa có
 • Cấp độ: 34
  84 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 36% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Cao đẳng)

tiếng anh và tiếng nhật