• : Nam
  • : Bình Định
  • : nguyenlengocbao
  • : henry
 • Cấp độ: 42
  172 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 14% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Cử nhân)