• : Nam
  • : Nghệ An
  • : mrluffy1412
  • : Chưa có
 • Cấp độ: 41
  56 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 70% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Cử nhân)