• : Nam
  • : Nghệ An
  • : mrluffy1412
  • : Chưa có
 • Cấp độ: 45
  129 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 43% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Thạc sĩ)