• : Nữ
  • : Cần Thơ
  • : maikca
  • : Chưa có
 • Cấp độ: 24
  56 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 16% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Trung học phổ thông)