• : Nữ
  • : Chưa có thông tin
  • : ly1612
  • : Cherry Bee
 • Cấp độ: 21
  5 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 90% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Trung học phổ thông)