• : Nữ
  • : Đà Nẵng
  • : linhvtg
  • : Chưa có
 • Cấp độ: 16
  21 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 32% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Trung học cơ sở)