• : Nữ
  • : TP Hồ Chí Minh
  • : jian
  • : Amelia Sachs
 • Cấp độ: 12
  19 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 0% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Tiểu học)