• : Nữ
  • : Chưa có thông tin
  • : ichigo
  • : Hermione Granger
 • Cấp độ: 5
  2 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 60% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Mẫu giáo)