• : Nữ
  • : Hưng Yên
  • : huyenle83
  • : huyenle83
 • Cấp độ: 30
  26 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 75% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Cao đẳng)