• : Nam
  • : Bình Dương
  • : franknguyen
  • : Frank
 • Cấp độ: 16
  21 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 32% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Trung học cơ sở)