• : Nam
  • : Khánh Hòa
  • : duyminhnguyen
  • : Mr. Minh
 • Cấp độ: 7
  7 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 13% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Mẫu giáo)