• : Nam
  • : TP Hồ Chí Minh
  • : dung3z6
  • : Richard
 • Cấp độ: 51
  7 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 98% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Tiến sĩ)

Sinh viên, nhiệt tình và hòa đồng.