• : Nữ
  • : Hà Nội
  • : changbim05
  • : Chưa có
 • Cấp độ: 23
  49 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 20% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Trung học phổ thông)

Wanna be a pesistent person.