• : Nữ
  • : Hà Nội
  • : changbim05
  • : Chưa có
 • Cấp độ: 37
  123 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 21% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Đại học)

Wanna be a pesistent person.