• : Nam
  • : TP Hồ Chí Minh
  • : bzerok123
  • : bzerok
 • Cấp độ: 23
  57 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 7% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Trung học phổ thông)