• : Nam
  • : TP Hồ Chí Minh
  • : bzerok123
  • : bzerok
 • Cấp độ: 37
  20 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 87% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Đại học)