• : Nữ
  • : Bắc Ninh
  • : bongtuyettrang
  • : helena
 • Cấp độ: 8
  5 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 50% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Mẫu giáo)