• : Nữ
  • : Khánh Hòa
  • : bichduong
  • : Chưa có
 • Cấp độ: 28
  85 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 6% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Trung cấp)