• : Nữ
  • : TP Hồ Chí Minh
  • : annieanh1994
  • : Chưa có
 • Cấp độ: 25
  66 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
  (Bạn này đã hoàn thành 8% của cấp độ hiện tại )
 • Huy hiệu:
  (Trung cấp)