• Câu hỏi: Hight cũng là trạng từ. Vậy chọn phương án đó có được ko?...

  Phu
  Phu, hỏi vào lúc 20:46, 03/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Hight cũng là trạng từ. Vậy chọn phương án đó có được ko?

 • Câu trả lời:

 • Hi bạn Phú,

  "high" vừa là tính từ và vừa là trạng từ mang nghĩa cao về mặt thể chất.
  Còn "highly" là trạng từ mang nghĩa cao về mặt mức độ.
  Trong câu này ta cần nhấn mạnh về mức độ khuyên người khác nên làm cái gì đó nên dùng "Highly". Từ "High" không dùng được trong câu này vì không phù hợp nghĩa như đã đề cập bên trên bạn nhé.

 • Hằng
  Trả lời bởi: Hằng (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời