• Câu hỏi: Em nhớ đã từng có câu Anh/Chị giải thích "have sb done st" ai đó làm gì cho mình, nếu em nhớ đúng thì sao lại lúc "done"...

  Hoa
  Hoa, hỏi vào lúc 09:01, 08/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Em nhớ đã từng có câu Anh/Chị giải thích "have sb done st" ai đó làm gì cho mình, nếu em nhớ đúng thì sao lại lúc "done" lúc "do" vậy ạ?

 • Câu trả lời:

 • Hi Hoa,

  Ad nghĩ bạn đang nhầm, cấu trúc mà bạn nói đến là "have something done" nghĩa là nói hoặc sắp xếp để ai đó làm điều gì đó cho bạn. Tuy nhiên ta dùng câu này khi nhấn mạnh vào sự việc được thực hiện (không đề cập đến người thực hiện).

  Cấu trúc "have somebody do something" dùng khi muốn nhờ ai đó làm gì cho mình và có nhấn mạnh thêm về người thực hiện điều đó.

 • Hằng
  Trả lời bởi: Hằng (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời