• Câu hỏi: cả 4 đáp án đều hợp nghĩa?!...

  Tracy
  Tracy, hỏi vào lúc 23:49, 19/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • cả 4 đáp án đều hợp nghĩa?!

 • Câu trả lời:

 • Hi bạn Trang,

  Mình dịch nghĩa cụ thể của các đáp án trên như sau:

  - Whereas: dùng để so sánh/ đối chiếu 2 mệnh đề (=while)

  - As if: như thể là cái gì đó (điều này không có thật)

  - Whether: được sử dụng để thể hiện sự nghi ngờ hoặc lựa chọn giữa hai khả năng

  - Assuming (that): được sử dụng để giả sử rằng điều gì đó là đúng để bạn có thể nói về kết quả có thể có là gì

  Do đó trong câu này, từ cần điền hợp nghĩa nhất là "Assuming that" bạn nhé.

 • Hằng
  Trả lời bởi: Hằng (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời