• Câu hỏi: set ở câu này có nghĩa là gì...

  Minhvu
  Minhvu, hỏi vào lúc 21:52, 16/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • set ở câu này có nghĩa là gì

 • Câu trả lời:

 • Hi bạn Minh,

  "Set" nghĩa là: chuẩn bị hoặc sắp xếp một cái gì đó để nó sẵn sàng sử dụng. Trong câu này ta có thể hiểu "set" nghĩa là giăng buồm

 • Hằng
  Trả lời bởi: Hằng (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời