• Câu hỏi: Câu B cũng hợp lý mà ???...

  Đinh Văn Kiên
  Đinh Văn Kiên, hỏi vào lúc 21:35, 16/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Câu B cũng hợp lý mà ???

 • Câu trả lời:

 • Hi anh Kiên,

  Câu trả lời "It was fantastic, wasn't it?" (Nó đã rất tuyệt, phải không?) có thể hiểu là bộ phim đã chiếu/đã được xem và người xem cảm thấy rất tuyệt.

  Do đó câu này không thích hợp nghĩa với câu hỏi của đề bài.

 • Hằng
  Trả lời bởi: Hằng (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời