• Câu hỏi: bạn có thể giải thích cho t rõ hơn tại sao lại chọn the other được không? Nếu trong đáp án có: the other, another, other...

  Mia
  Mia, hỏi vào lúc 13:37, 29/03/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • bạn có thể giải thích cho t rõ hơn tại sao lại chọn the other được không? Nếu trong đáp án có: the other, another, others, the others làm sao để dịch đk nghĩa cho phù hợp với câu? Mình cảm ơn

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn có thể học thuộc dịch nghĩa và cách dùng của các từ này như sau:

  1. The other: cái kia (còn lại trong 2 cái) hãy nhớ vì xác định nên luôn có mạo từ “The”

  Ex: Of the two final candidates, one is reluctant to work abroad so the other will be considered for the position.

  2. The others: những cái kia (những cái còn lại trong 1 số lượng nhất định) vì đã xác định nên luôn có mạo từ “The”

  Ex: There are 20 students, one is fat, the others are thin.

  3. Another: 1 cái khác (không nằm trong số lượng nào cả)

  Ex: I have eaten my cake, give me another (= another cake)

  4. Others: những cái khác (không nằm trong số lượng nào cả) Vì không xác định nên không có mạo từ “The”

  Ex: Some students like sport, others don’t

 • Hằng
  Trả lời bởi: Hằng (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời