• Câu hỏi: Nhìn vào cách giải thích của ad dòng thứ 2: "Xét về ý nghĩa "mẫu đơn đòi chi phí được hoàn thiện phải được nộp... " -> ý...

  Nangvanchuave
  Nangvanchuave, hỏi vào lúc 15:27, 12/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Nhìn vào cách giải thích của ad dòng thứ 2: "Xét về ý nghĩa "mẫu đơn đòi chi phí được hoàn thiện phải được nộp... " -> ý bị động -> chọn B." thì mình chỉ có thể hiểu "ý bị động" theo cách giải thích của ad là của động từ "submitted" mang nghĩa "phải được nộp. Còn chỗ trống, mình chưa hiểu ý của đáp án câu này lắm (tại sao chọn Completed mà không phải là Completing?). Ad có thể cho mình biết dựa vào đâu để xác định đáp án này không?

 • Câu trả lời:

 • Hi bạn,

  Cảm ơn câu hỏi của bạn.

  Ad xin giải thích rõ hơn câu "Mẫu đơn đòi chi phí được điền hoàn thiện phải được gởi cho bộ phận kế toán"

  Ad xin giải thích thêm: ở đây ta cần 1 tính từ bổ nghĩa cho Mẫu đơn đòi chi phí (expense claim forms), trong đáp án có 2 tính từ mình có thể xem xét là Completing và Completed.

  Nếu dùng Completing có nghĩa là chủ động hoàn thành.

  Nếu dùng Completed thì có nghĩa là bị động/bị tác động/được hoàn thành.

  Mà mẫu đơn đòi chi phí thì không thể nào tự nó chủ động hoàn thành được mà phải có người tác động/điền thông tin để nó được hoàn thành.

  Do đó dùng Completed sẽ hợp nghĩa trong câu.

  Bạn xem thêm ngữ pháp liên quan trên Gia sư Toeic ở bài này nha: V_ing và V_ed làm tính từ trong câu

 • Hằng
  Trả lời bởi: Hằng (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời