• Câu hỏi: chúng luôn đk bán rất nhanh đáng ra phải là they are always sold out fast chứ ạ. Sao trong bài lại là they always sell o...

  Huyen
  Huyen, hỏi vào lúc 18:01, 06/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • chúng luôn đk bán rất nhanh đáng ra phải là they are always sold out fast chứ ạ. Sao trong bài lại là they always sell out fast ạ

 • Câu trả lời:

 • Cảm ơn câu hỏi của bạn!

  Động từ sell có 2 nghĩa:

  1. bán: They sell cakes and drinks here. = Họ bán bánh và nước ở đây.

  2. được mua: The cakes sell really well. = Bánh được mua rất nhiều / Bánh bán rất chạy.

  Trong bài này, sell là nghĩa số 2 nên câu They always sell out fast là đúng ngữ pháp ạ!

   

  (Bạn có thể tham khảo từ này trong từ điển Oxford, nghĩa 1 và nghĩa 3 ạ: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/sell_1)

 • Quang
  Trả lời bởi: Quang (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời