• Câu hỏi: Gia sư toeic cho mình hỏi: Cái này là chi nhánh bán các sản phẩm theo mùa thì các sản phẩm là được bán, trong khi đó sea...

  Hồ Thành Đạt
  Hồ Thành Đạt, hỏi vào lúc 15:56, 20/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Gia sư toeic cho mình hỏi: Cái này là chi nhánh bán các sản phẩm theo mùa thì các sản phẩm là được bán, trong khi đó seasonal products là số nhiều cơ mà

 • Câu trả lời:

 • Hi Đạt,

  Chủ ngữ chính là "Brand" (thương hiệu) là danh từ số ít. Còn cụm "of seasonal products" là bổ nghĩa cho danh từ "brand". Do đó vì vậy động từ phải chia theo chủ ngữ "brand" là "is" chứ không phải "are" nha bạn.

  Lưu ý: Brand có nghĩa là nhãn hiệu/thương hiệu

  Cảm ơn câu hỏi của bạn! 

 • Hằng
  Trả lời bởi: Hằng (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời