• Câu hỏi: sau "help" là bare_inf cũng được đúng không ạ. Em hơi phân vân giữa "install" và "to install"...

  Hoàng Anh
  Hoàng Anh, hỏi vào lúc 21:21, 08/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • sau "help" là bare_inf cũng được đúng không ạ. Em hơi phân vân giữa "install" và "to install"

 • Câu trả lời:

 • Cảm ơn câu hỏi của bạn!

  Cấu trúc "help + động từ nguyên mẫu" chỉ đúng nếu "help" là động từ thôi ạ!

  Ở trong câu này, "help" là danh từ chứ không phải động từ, nên chúng ta cần chọn "to help" để diễn tả mục đích:

  For further help to install the program = For further help in order to install the program
  = Để có thêm giúp đỡ để cài đặt chương trình = Để có thể giúp đỡ nhằm mục đích cài đặt chương trình

 • Quang
  Trả lời bởi: Quang (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời