• Câu hỏi: tại sao đáp án A ko đúng?...

  Nguyen Thành Nam
  Nguyen Thành Nam, hỏi vào lúc 22:33, 08/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao đáp án A ko đúng?

 • Câu trả lời:

 • Hi Nam,

  "What time" là hỏi 1 giờ cụ thể, nhưng nếu trả lời "by 3 o'clock" thì không biết cụ thể là giờ nào.

  Do đó đáp án C chính xác hơn nhé.

 • Hằng
  Trả lời bởi: Hằng (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời