• Câu hỏi: E khong hiểu nghĩa tiếng việt của cả câu này mục đích là gì ạ....

  Linh
  Linh, hỏi vào lúc 15:27, 19/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • E khong hiểu nghĩa tiếng việt của cả câu này mục đích là gì ạ.

 • Câu trả lời:

 • Cảm ơn câu hỏi của bạn!

  Ad xin được giải thích rõ hơn về bản dịch:

  Although some studies report different effects of overtime work, they are _____ with respect to productivity levels.

  → Có một số nghiên cứu về những tác động của làm việc ngoài giờ, mỗi nghiên cứu nói về các tác động khác nhau. Tuy nhiên nếu xét về khía cạnh ảnh hưởng đến năng suất làm việc, thì các tác động này gây ảnh hưởng đến năng suất làm việc tương đương như nhau.

 • Quang
  Trả lời bởi: Quang (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời