• Câu hỏi: Đáp án A mới đúng?...

  Trương Xuân Lộc
  Trương Xuân Lộc, hỏi vào lúc 15:32, 15/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Đáp án A mới đúng?

 • Câu trả lời:

 • Hi Lộc,

  Trong câu hỏi: "How did you find the movie?" thì "find" có nghĩa là: cảm thấy/có ý kiến về thứ gì đó (không phải là tìm thấy bạn nhé)

  Bạn xem thêm nghĩa số 5 của từ "find" ở từ điển Oxford nhé: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/find_1?q=find

  Do đó, câu trả lời đúng nhất là câu B.

  Đáp án A: It was around the corner (Nó ở ngay góc đường) dùng để trả lời câu hỏi "Where" (ở đâu) cho 1 vật/thứ gì đó. Cho nên đáp án này không phù hợp với câu hỏi trên nhé.

  Cảm ơn câu hỏi của bạn!

 • Hằng
  Trả lời bởi: Hằng (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời