• Câu hỏi: tại sao phương án c chỉ dùng cho câu 2 mệnh đề có cùng chủ ngữ với 1 mệnh đề được rút gọn....

  Thùy Trang
  Thùy Trang, hỏi vào lúc 08:56, 19/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao phương án c chỉ dùng cho câu 2 mệnh đề có cùng chủ ngữ với 1 mệnh đề được rút gọn.

 • Câu trả lời:

 • Hi Trang,

  Ta dùng "Having V3/ed" trong trường hợp rút gọn mệnh đề trạng ngữ, không dùng cho câu chứa 1 mệnh đề bình thường. Bạn xem thêm điểm ngữ pháp liên quan đến trường hợp rút gọn mệnh đề ở đây nha: https://giasutoeic.com/ngu-phap-tieng-anh/rut-gon-menh-de-trang-ngu/

  Cảm ơn câu hỏi của bạn!

 • Hằng
  Trả lời bởi: Hằng (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời