• Câu hỏi: Giải câu hỏi

  Đỗ Thị Kim Trang
  Đỗ Thị Kim Trang, hỏi vào lúc 21:06, 06/04/2019
 • 1. We don't know anything about the problem.
  -> We don't.....about the problem. [information]
  2. Your arm probably won't heal before the match on Saturday.
  -> Your arm.....heal before the match on Saturday. [unlikely]
  3. I gave up trying to book tickets because I waited...hold for 20 minutes and nothing happened. [giới từ ]

 • Câu trả lời:

 • 1. We don't know anything about the problem.
  --> We don't have any information about the problem.

  2. Your arm probably won't heal before the match on Saturday.
  --> Your arm is unlikely to heal before the match on Saturday.

  3. I gave up trying to book tickets because I waited...hold for 20 minutes and nothing happened. [giới từ ]
  --> I gave up trying to book tickets because I waited on hold for 20 minutes and nothing happened.
  "on hold" là "ở trạng thái tạm dừng"

 • Quang
  Trả lời bởi: Quang (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời