• Câu hỏi: cho mình hỏi câu này là rút gọn theo dạng gì,vì mình đọc trong phần "rút gọn mệnh đề quan hệ " không có đề cập đến phần ...

  Duong The Danh
  Duong The Danh, hỏi vào lúc 05:19, 13/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • cho mình hỏi câu này là rút gọn theo dạng gì,vì mình đọc trong phần "rút gọn mệnh đề quan hệ " không có đề cập đến phần tính từ, "which is acceptable"?

 • Câu trả lời:

 • Cảm ơn câu hỏi của bạn!

  Rút gọn mệnh đề quan hệ trong bài tập này liên quan đến phần rút gọn V-ing ạ!

  Trong bài học của phần này có nói:

  Lưu ý là nếu sau khi rút gọn xong mà động từ trở thành being thì chúng ta có thể lược bỏ being luôn.

  Cụ thể trong bài tập này là:

  a time and place which is acceptable to both...

  ---> a time and place being acceptable to both...

  ---> a time and place acceptable to both...

 • Quang
  Trả lời bởi: Quang (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời