• Câu hỏi: Giải câu hỏi

  Đỗ Thị Kim Trang
  Đỗ Thị Kim Trang, hỏi vào lúc 11:08, 05/04/2019
 • 1. ...my job there are lots of opportunities to working different department.
  2. James wants some time to talk it...with his wife.
  3. November 5th was the day which Guy Fawkers tried to blow up Parliament. (T/F)
  4. The Godfather was made by Francis Ford Coppola, who's daughter is also a film director. (T/F)
  5. The moment which the hero suddenly appears from behind a tree is the best moment in the whole film. (T/F)
  6. We were shocked by the news and didn't know what to do.
  => The news......didn't know what to do. [shocking]
  7. It could get cold at night, so take some warm clothes.
  => Take some warm clothes....cold at night. [in]
  8. Cho e hỏi về cách dùng "likely" nữa ạ. Em xin cảm ơn.

 • Câu trả lời:

 • Cảm ơn 8 câu hỏi của bạn! Ad xin giải đáp như sau ạ:

   

  1. ...my job there are lots of opportunities to working different department

  --> ad đoán câu này là điền giới từ, nếu vậy thì ad sẽ điền "in"

   

  2. James wants some time to talk it...with his wife.

  --> talk something out = thảo luận về cái gì đó

   

  3. November 5th was the day which Guy Fawkers tried to blow up Parliament. (T/F)

  --> Câu này sai.
  Câu đúng là: November 5th was the day WHEN Guy Fawkers tried to blow up Parliament.

   

  4. The Godfather was made by Francis Ford Coppola, who's daughter is also a film director. (T/F)

  --> Câu này sai.
  Câu đúng là: The Godfather was made by Francis Ford Coppola, WHOSE daughter is also a film director.

   

  5. The moment which the hero suddenly appears from behind a tree is the best moment in the whole film. (T/F)

  --> Câu này sai.
  Câu đúng là: The moment WHEN the hero suddenly appears from behind a tree is the best moment in the whole film.

   

  6. We were shocked by the news and didn't know what to do.
  => The news......didn't know what to do. [shocking]

  --> The news was so shocking that we didn't know what to do.
  (cấu trúc "so + tính từ + that..."  có nghĩa là "tính từ đến nỗi mà...")

   

  7. It could get cold at night, so take some warm clothes.
  => Take some warm clothes....cold at night. [in]

  --> Take some warm clothes in case it gets cold at night.
  (in case = phòng trường hợp, phòng khi)

   

  8. Cho e hỏi về cách dùng "likely" nữa ạ. Em xin cảm ơn.

  Likely = có khả năng xảy ra
  Đây là một tính từ, thường hay đi liền với giới từ "to".

  Ví dụ: Tickets are likely to be expensive. = Vé thì có khả năng sẽ đắt tiền.

 • Quang
  Trả lời bởi: Quang (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời