• Câu hỏi: Tại sao sau "Accept" không phải là trạng từ mà lại cứ phải coi là ngoại động từ để chọn danh từ làm tân ngữ...

  Tống Thị Chanh
  Tống Thị Chanh, hỏi vào lúc 21:06, 16/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao sau "Accept" không phải là trạng từ mà lại cứ phải coi là ngoại động từ để chọn danh từ làm tân ngữ

 • Câu trả lời:

 • Hi bạn Chanh,

  Vì "accept" (chấp nhận) là ngoại động từ nên không thể nào đứng 1 mình trong câu mà không có tân ngữ được, vì không có tân ngữ thì câu không có nghĩa. Ví dụ trong câu này "Người nhân viên mới đã nhận", chúng ta cần phải biết người này nhận cái gì thì câu này mới có nghĩa.

  Do đó ta cần 1 tân ngữ là danh từ bổ nghĩa thêm để được câu hoàn chỉnh là "Người nhân viên mới đã nhận trách nhiệm"

  Để hiểu rõ hơn, bạn xem bài học về Ngoại động từ - Nội động từ của Gia sư Toeic ở đây nhé: Nội Động từ - Ngoại Động từ

  Cảm ơn câu hỏi của bạn!

 • Hằng
  Trả lời bởi: Hằng (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời