• Câu hỏi: which, when presented cái này cấu trúc là ntn thế ạ...

  Huyen
  Huyen, hỏi vào lúc 22:13, 03/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • which, when presented cái này cấu trúc là ntn thế ạ

 • Câu trả lời:

 • Hi Huyền,

  "Please accept the enclosed voucher, which, when presented, will entitle the bearer to a ten percent discount on any merchandise in our store."

  Câu này có cấu trúc 2 mệnh đề quan hệ giúp người viết trình bày ngắn gọn 2 ý trong 1 câu nha bạn. Ở đây ta có thể phân tích như sau:

  Cụm "when presented" là bổ nghĩa cho "which"

  "Which will entitle the bearer to a ten percent discount on any merchandise in our store" là bổ nghĩa cho "The enclosed voucher"

 • Hằng
  Trả lời bởi: Hằng (Gia sư TOEIC team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời